พวกเราทำอะไร?

RESEARCH X เปลี่ยนงานวิจัยในสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยให้เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

การวิจัยในเชิงพาณิชย์

กว่าสิบปีที่รัฐบาลไทยสนับสนุนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทของเรากับทั้งภาคส่วนของสถาบัน นั่นเป็นเหตุผลที่เราเป็นอันดับต้น ๆ ของคำเชิญสำหรับความพร้อมด้านเทคโนโลยีทุกระดับ

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากทั้ง 7 จังหวัดที่เราได้พัฒนาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละจังหวัด

Slide

©2021 RESEARCH X BY XFile info ALL RIGHTS RESERVED.